FANDOM


Noel banner
Danh sách các Hero trong game Liên Minh Thiên Thần III
Quân lính
Blkdrgncaptapp-avatar
Blk Drgn Capt App
Blkdrgnswmapp-avatar
Blk Drgn Swm App
Blkdrgnsorcapp-avatar
Blk Drgn Sorc App
Everlastsoldier-avatar
Everlast Soldier
Đền Bình Minh
Dawn Temple
Diana-avatar
Diana
Edgar-avatar
Edgar
Elwin-avatar
Elwin
Eve-avatar
Eve
Faye-avatar
Faye
Flora-avatar
Flora
Hope-avatar
Hope
Llane-avatar
Llane
Lyn-avatar
Lyn
Morgana-avatar
Morgana
Natasha-avatar
Natasha
Nerida-avatar
Nerida
Rattle-avatar
Rattle
Silvia-avatar
Silvia
Vythica-avatar
Vythica
Đền Chạng Vạng
Twilight Temple
Agnoto-avatar
Agnoto
Alucard-avatar
Alucard
Atrios-avatar
Atrios
Caelia-avatar
Caelia
Dacket-avatar
Dacket
Katrina-avatar
Katrina
Lydia-avatar
Lydia
Marcus-avatar
Marcus
Maxwell-avatar
Maxwell
Pan-avatar
Pan
Razga-avatar
Razga
Sheila-avatar
Sheila
Skoll-avatar
Skoll
Thane-avatar
Thane
Victor-avatar
Victor
Đền Hoàng Hôn
Dusk Temple
A'ishah-avatar
A'ishah
Alecta-avatar
Alecta
Amora-avatar
Amora
Bartoli-avatar
Bartoli
Darion-avatar
Darion
Edith-avatar
Edith
Glacia-avatar
Glacia
Gloria-avatar
Gloria
Inanna-avatar
Inanna
Mikaela-avatar
Mikaela
Pandora-avatar
Pandora
Vera-avatar
Vera
Đền Tinh Tú
Star Temple
Abaddonfreeman-avatar
Abaddon Freeman
Aurora-avatar
Aurora
Huxley-avatar
Huxley
Isolde-avatar
Isolde
Johanna-avatar
Johanna
Omen-avatar
Omen
Rei-avatar
Rei
Theresa-avatar
Theresa
Wendy-avatar
Wendy
Đền Tinh Vân
Nebula Temple
Victoria-avatar
Victoria
Chưa xuất hiện
Noicon
Athena
Audric-avatar
Audric
Helena-avatar
Helena
Noicon
Moira
Noicon
Tabitha
Danh sách các Divine Arma trong game Liên Minh Thiên Thần III
Gloryoffreeman-avatar
Glory of Freeman
Splinterofstardust-avatar
Splinter of Stardust
Dreamfallmeteor-avatar
Dreamfall Meteor
Rayoflugh-avatar
Ray of Lugh
Glacia(da)-avatar
Glacia
Odeofyesterday-avatar
Ode of Yesterday
Memoryofasherah-avatar
Memory of Asherah
Shadowfrost-avatar
Shadowfrost

Hoạt động gần đâySửa đổi

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.